Informasjon

Norsk Folkehjelp Sandnes er et lokallag av Norsk folkehjelp og holder til i Sandnes.

Norsk Folkehjelp Sandnes har sine kjerneområder innenfor Ambulanse og Søk/Redning.

En egen gruppe for sanitetsungdom er under oppbygning. Les mer her…

Vi har mannskapsbiler, ambulanser og ATV’er som er tilpasset behovet.

Styret 2022

Leder: Ola Hamre
Nestleder: Lars Petter Thorkildsen
Sekretær: Bjørnar Lygresten
Økonomileder: Morten Hommeland
Sanitet: Glenn Bjarne Wegener Dirdal
Styremedlem: Bengt D. Gullbrå
Medlemsansvarlig: Lars Petter Thorkildsen

Ønsker du å komme i kontakt med noen i styret, 
så kan du sende en henvendelse 
til post@nfsandnes.org.