Årsmøte

Folkehjelpshuset Øygardsveien 188,Sandnes,Norge

Det innkalles med dette til årsmøte 2022 for Norsk Folkehjelp Sandnes. Årsmøte avholdes torsdag 23.02.2023 kl 18:00 i våre lokaler i Øygardsveien 188. 4325. Sandnes. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll. Årsmøte behandler: Innkalling Beretning Regnskap Innkomne forslag Plan og budsjett for 2 år. Valg av: styre med varamedlemmer. Delegater med vararepresentanter til landsmøtet i Norsk Folkehjelp. Valgkomite på minimum 3 personer. Forslag til behandling må være styret i hendende senest 2 uker før årsmøtet. Forslagene sendes til styret@nfsandnes.org merk; Forslag årsmøte. Ønsker du å gi en innstilling til valgkomiteen, kontakt Oddbjørn Andersen i valgkomiteen. Stemme, forslagsrett og valgbarhet, har alle som har betalt medlemskap innen 31 januar. Sakspapirer, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling bekjentgjøres en uke før årsmøtet. Vel møtt. Mvh leder Ola Hamre og styret i NF Sandnes.