Felles FORF øvelse

Sola Strand Hotell Axel Lunds Veg 27,Sola,Norge

I forbindelse med utvikling av NYTT AKSJONSTØTTE VERKTØY så ønsker utviklergruppa til FRR å se på hvordan en fullskala aksjon går for seg her i SØR-VEST PD. Vi legger derfor opp til en felles øvelse med deltakere fra alle FORF org og tar sikte på en allsidig case hvor vi får brukt for flere typer ressurser. FRR sin utviklergruppe består av medlemmer fra alle FORF org, sammen med politi,hrs og FRR sine egne utviklere. De stiller dermed med et 20 talls medlemmer for å observere både ute og "inne".