Temakveld: SR

Folkehjelpshuset Øygardsveien 188,Sandnes,Norge

hvordan motta alarm hvordan besvare hva skjer på huset hvilket utstyr skal vi ha med oss hva gjør vi på oppmøtested.

Årsmøte

Folkehjelpshuset Øygardsveien 188,Sandnes,Norge

Det innkalles med dette til årsmøte 2022 for Norsk Folkehjelp Sandnes. Årsmøte avholdes torsdag 23.02.2023 kl 18:00 i våre lokaler i Øygardsveien 188. 4325. Sandnes. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll. Årsmøte behandler: Innkalling Beretning Regnskap Innkomne forslag Plan og budsjett for 2 år. Valg av: styre med varamedlemmer. Delegater med vararepresentanter til landsmøtet i Norsk Folkehjelp. Valgkomite på minimum 3 personer. Forslag til behandling må være styret i hendende senest 2 uker før årsmøtet. Forslagene sendes til styret@nfsandnes.org merk; Forslag årsmøte. Ønsker du å gi en innstilling til valgkomiteen, kontakt Oddbjørn Andersen i valgkomiteen. Stemme, forslagsrett og valgbarhet, har alle som har betalt medlemskap innen 31 januar. Sakspapirer, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling bekjentgjøres en uke før årsmøtet. Vel møtt. Mvh leder Ola Hamre og styret i NF Sandnes.

Temakveld: Førstehjelp

Folkehjelpshuset Øygardsveien 188,Sandnes,Norge

Kveldens tema blir HLR i ulik format (dhlr, hhlr, osv) på de ulike pasientgruppene. Me ser og å øve på ulike hjelpemiddler i forbindelse med utøvelsen av hlr. Nye rettningslinjer kom i fjor så for alle som har vært på kurs før det vil små ting vær justert. Det blir gøy å lite høytidelig så håpe me på meir oppmøte en sist gong Vell møtt!

Temakveld: SR

Folkehjelpshuset Øygardsveien 188,Sandnes,Norge

Felles FORF øvelse

Sola Strand Hotell Axel Lunds Veg 27,Sola,Norge

I forbindelse med utvikling av NYTT AKSJONSTØTTE VERKTØY så ønsker utviklergruppa til FRR å se på hvordan en fullskala aksjon går for seg her i SØR-VEST PD. Vi legger derfor opp til en felles øvelse med deltakere fra alle FORF org og tar sikte på en allsidig case hvor vi får brukt for flere typer ressurser. FRR sin utviklergruppe består av medlemmer fra alle FORF org, sammen med politi,hrs og FRR sine egne utviklere. De stiller dermed med et 20 talls medlemmer for å observere både ute og "inne".