Vilkår Selskapslokale

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER HOS NORSK FOLKEHJELP SANDNES
Leieavtale sendes til leietaker i god tid før leiedato. Det er disse som er gjeldende.

 1. Huset ligger i et boligstrøk. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Sandnes Kommune. Vinduer og dører må holdes lukket samt unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutning av arrangementet. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 01.30
 2. Utleier og leietaker skal skrive leieavtale på eget skjema. Betalingen skjer til konto 3250 22 51669 eller via vipps til #96621 senest fem – 5- virkedager før leiedato. Merk betaling med navn på bestiller. Send melding til utleie@nfsandnes.org når betaling er utført og hvilken betalingsmåte som er benyttet.
 3. Utvask (vask av gulv og toalett) er inkludert i prisen, men leietaker forplikter seg til følgende:
  • Leietaker skal klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest kl. 12.00 søndag.
   Ved leie ukedager, gjelder det samme kveld.
  • All medbrakt mat/drikkevarer, pynt og søppel skal ryddes og fjernes fra lokalet.
  • Kjøkken skal være grundig rengjort, og alt av dekketøy skal være vasket og satt tilbake i skuffer/skap.
  • Bord, stoler og øvrig inventar skal rengjøres og settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet, og gulvene skal være feid og klar for utvask. Bordene vaskes over og stolene settes opp.
  • Søl på gulv må tørkes opp umiddelbart for å forhindre at gulvet blir ødelagt.
  • Ved flytting av bord, må disse løftes for at gulvet ikke skal bli ødelagt.
  • Alle tape-rester o.l som er brukt til å feste gjenstander på vegger/gulv/tak/bord/etc skal fjernes etter bruk. Ikke tillatt å bruke dobbelsidig tape.
  • Se over utsiden av huset og sørge for at det ser ryddig ut.
  • Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig påfølgende dag.
  • Konfetti er ikke tillatt brukt i lokalet. Pga enkelte typer farger av og flekker lar seg ikke fjerne.

   Dersom ovenstående punkter ikke blir overholdt, holdes leietaker økonomisk ansvarlig for de merkostnader utleier påføres. Minimumsbeløp 500,-
 4. Ved leie av lokaler i kontortid, og på kveldstid i mandag til torsdag, må leietaker regne med aktivitet i andre deler av huset.
 5. Gjester har ikke anledning å parkere ved garasjeanlegget i underetasjen. Det må alltid passes på at adkomst til garasjeanlegget ikke sperres.
 6. Det er ikke tillatt å fjerne/ta ned bilder eller annen pynt/dekorasjoner uten at dette er avtalt på forhånd.
 7. Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst
 8. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.
 9. Leietaker skal være minst 25 år. Leietaker får tilgang på egen kode til dørlås. Denne er gyldig hele leieforholdet. Koden skal endog ikke deles ut til andre.
 10. Alkohol: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap, fest) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol. Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke om, og få innvilget, ambulerende skjenkebevilling. Slik søknad sendes til Sandnes kommune på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen. Det er ikke tillatt for personer under 18 år å innta alkohol på folkehjelpshuset.
 11. Ved fester der alkohol er involvert, skal det være en ansvarlig edru voksen som kan sørge for at sikkerhet/reglement overholdes.
 12. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister.
 13. Røyking er ikke tillatt inne. Det finnes askebeger på veggen på fremsiden av huset ved hovedinngang
 14. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 80
 15. Overnatting er ikke tillatt uten avtale om dette på forhånd.

Revidert 10. November 2023